HomeСпортRelated VideosMore From: Osakan Volakan Fishing

Levrek Avları 46 - Seabass Spinning Fishing

33 ratings | 2893 views
#levrek #seabass #spinning Proberos 13BB Ball Bearings RM3500 SeaKnight Brand Tri-Poseidon Series Japan PE Braided Berkley Trilene 0.34 100% FLUOROCARBON Fiiish Black minnow orange Xiaomi Yi / iphone 5s
Category: Спорт
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (7)
Meleutheria (8 months ago)
merhaba güzel av olmuş , levrek için fiish black minnow 9cm mi yoksa 12 cm mi tercih ediyorsunuz gramaj olarak 12gr lık olan yeterli midir ? teşekkürler.
Darko01 (1 year ago)
Yaşıyor musun abi nerelerdesin ?
Iskender YILDIRIM (1 year ago)
Fikir vermesi açısından kullandığınız takım nedir tam olarak
EREZ FISHING & TRAVEL (1 year ago)
Very nice ! i SUB, you can sub back. Thanks
Mehmet Keskiner (1 year ago)
Tebrikler
Hakan Şirin (1 year ago)
Tebrikler. Silikon için kullandığınız jighead kaç gram?
emrah ersan (1 year ago)
Guzel av tebrikler daha sık video bekleriz 😁😂😎

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.